Aanmelding

U kunt zichzelf aanmelden via de website van 1NP of via onderstaand formulier contact met mij opnemen.

PraktijkSamen is aangesloten bij 1NP, wat een onderdeel is van de Parnassia groep. Er zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Het gaat dus om verzekerde zorg, waarbij het eigen risico wordt aangesproken. U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig voor verzekerde zorg.

Indien u behandeling/gesprekstherapie van mij wenst zonder de huisarts of de zorgverzekeraar erbij te betrekken kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. U heeft dan geen verwijsbrief nodig. U kunt dan via onderstaand formulier contact met mij opnemen.

Info voor verwijzers

Wilt u uw cliënt aanmelden, dat kan per mail, telefonisch of via het aanmeldformulier. Uw cliënt kan zichzelf  wanneer hij/zij in bezit is van de verwijsbrief ook aanmelden via de website van 1NP.

a.braamse@extenzo.nu is mijn beveiligde emailadres.

Na afronding van de intake fase ontvangt u van mij bericht via de zorgmail over de op te starten behandeling. Ook gedurende het behandeltraject houd ik op de hoogte en bij het afsluiten van de behandeling  ontvangt u een ontslagbrief. Uiteraard alleen wanneer de cliënt  hiermee akkoord gaat.

Aanmeldformulier

    adminAanmelding