Voorwaarden, Privacy & Klachten

Kwaliteit

Aangezien ik ben aangesloten bij 1NP is het kwaliteitsstatuut , de algemene voorwaarden en het privacy reglement op de website van 1NP in te zien.

Uw gegevens zijn beveiligd en u hebt inzage in uw dossier. De Wet Bescherming Persoons gegevens wordt door mij nageleefd en vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en vanaf dat moment zal ik me aan deze regels houden.

Klachten

Indien u een klacht heeft wil ik dit graag van u horen zodat ik samen met u naar een oplossing kan zoeken.

Indien dit niet voldoende is verwijs ik u naar de klachtenprocedure zoals beschreven is op de website van1NP.

adminVoorwaarden, Privacy & Klachten