Over Mij

Mijn naam is Anjo Braamse. Mijn grootste passie/drive is hulp te bieden waardoor mensen verder kunnen in het leven. Als verpleegkundig specialist GGZ (geestelijke gezondheidszorg) bied ik individuele en groeps gericht behandelgesprekken aan gericht op zelfmanagement en regie van de hulpvrager. Ik ben een warm en betrokken mens die de relatie in de behandeling serieus neemt. Er moet een klik zijn.

De mens is een geheel met zijn sociale omgeving, zijn lichaam en geest en ik werk dan ook vanuit een holistische visie zodat al deze aspecten aandacht krijgen.

Verpleegkundig Specialist GGZ

In Nederland is de verpleegkundig specialist (VS) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een relatief nieuwe beroepsgroep. De VS is van oorsprong een HBO opgeleide verpleegkundige (Bachelor) die tevens een driejarige NVAO geaccrediteerde masterstudie heeft voltooid.. Na het behalen van deze masterstudie wordt sinds 1 januari de graad Master of Science verleend. De VS is een artikel 14 BIG geregistreerde professional.

De verpleegkundig specialist heeft de rol van klinisch expert en verleent directe cliënten/patiëntenzorg op expertniveau en geprotocolleerde geneeskundige zorg. Daarnaast is de verpleegkundig specialist opgeleid in het doen van wetenschappelijk onderzoek en het geven van deskundigheidsbevordering en (team) coaching.

Voor meer informatie over mijn opleidingen en ervaringen verwijs ik u naar mijn linkedin profiel.

  • Door de gesprekken met Anjo ben ik mij bewust geworden dat ik altijd voor anderen zorg i.p.v. voor mezelf. Toen ik dit ging veranderen veranderde mijn hele leven en gaat het nu goed met me maar ook met mijn gezin.

  • Anjo durfde het met mij aan om een traumabehandeling te geven waardoor ik eindelijk mijn leven kan leven wat ik wil en word ik nauwelijks meer gehinderd door gedachtes uit het verleden.

  • Altijd dacht ik eerst aan anderen waardoor ik ver weg van mezelf stond. Nu ben ik in contact met mezelf en zeg soms nee tegen de mensen om me heen. In tegendeel tot wat ik vroeger dacht gebeurt er helemaal niets. Door iets anders te doen gebeurt er ook iets anders. Mensen respecteren me veel meer en ik voel me niet meer zo onzeker.

adminWie